Genealogisch Onderzoek

Het uitvoeren van genealogisch onderzoek om inzicht te krijgen in het voor- of nageslacht en andere verbanden van specifieke personen en hun directe familie.

DNA verwantschapsonderzoek

Familierelaties onderzoeken door DNA. Stichting Voorouder biedt deskundig advies en professioneel onderzoek voor de identificatie van biologische (voor)ouders en andere familie.

Bevolkingsreconstructie

Het verzorgen van inzicht in de samenstelling, de herkomst en het verloop van de bevolking in specifieke plaatsen of hele gebieden.

Demografisch Onderzoek

De uitgebreide genealogische bestanden van Stichting Voorouder zijn beschikbaar voor demografisch en wetenschappelijk onderzoek.