Ben je op zoek naar je biologische ouders of andere familie. Heb je twijfels over je afkomst? 

DNA verwantschapsonderzoek helpt om biologische verwanten te vinden door middel van DNA onderzoek. Het onderzoek is vaak gericht op het vinden van een biologische vader, (half)broers en zussen of grootouders maar kan bijvoorbeeld ook voor forensische doeleinden worden ingezet.

Indien er al iemand gevonden is, kan volstaan worden met een normaal DNA onderzoek waarbij bepaald wordt of er al dan niet sprake is van een biologische verwantschap.

Indien men op zoek is naar een onbekende, bijvoorbeeld in het geval van donorkinderen die op zoek zijn naar hun biologische vader, dan wordt gebruik gemaakt van een combinatie van DNA onderzoek en genealogisch onderzoek.

In eerste instantie wordt het eigen DNA gematched met dat van anderen in diverse DNA databanken. Van de gevonden matches wordt vervolgens genealogisch bepaald welke gemeenschappelijke voorouders men heeft. Indien voldoende gemeenschappelijke voorouders zijn gevonden wordt het nageslacht van de diverse gemeenschappelijke voorouders in kaart gebracht om zo bijvoorbeeld de betreffende donorvader te vinden. 

DNA onderzoek door Stichting Voorouder

Bovengenoemde onderzoeken kun je tegenwoordig ook grotendeels zelf uitvoeren. Echter, soms weet je niet hoe je moet beginnen, loop je vast of zijn er andere redenen om het onderzoek uit te besteden. In dat geval helpt Stichting Voorouder je graag.