Waar kom ik vandaan? Ben ik familie van iemand? Typische vragen waarbij genealogisch onderzoek uitkomst kan bieden.

Je kunt hierbij jezelf als uitgangspunt nemen en op zoek gaan naar je voorouders. Ook kun je je zoektocht starten vanuit iemand anders en daarvan het nageslacht of je eigen verwantschap met hem of haar onderzoeken.

Terug in de tijd

Wanneer je alle voorouders van jezelf of van een andere persoon wilt uitzoeken, maak je een kwartierstaat. Je begint dan bij de persoon van wie je de kwartierstaat maakt. Vervolgens noteer je de ouders, hun ouders, alle grootouders, betovergrootouders, enzovoort.

Een patrilineaire reeks of stamreeks is een overzicht van iemands voorouders in de rechte mannelijke lijn. Bij het maken van een stamreeks ga je terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader, dat is de stamvader. Ook kun je de vrouwelijke lijn uitzoeken. In dit geval spreekt men van een matrilineaire reeks of moederreeks.

Van toen naar nu

Wil je alle nakomelingen van je stamvader of stammoeder in mannelijke én in vrouwelijke lijn weten, dan maak je een parenteel. Je zoekt dan de gezinsgegevens van zowel zoons als dochters, vervolgens van hun zoons en dochters, enzovoort. Ook kun je een afstammingsreeks maken. Dit geeft aan via welke lijnen iemand afstamt van één van de voorouders. Dit kan zowel via mannelijke als vrouwelijke lijnen zijn.

Bij een verwantschapsreeks breng je in kaart hoe twee of meer personen van een gemeenschappelijke voorouder afstammen.

Genealogisch onderzoek door Stichting Voorouder

Velen vinden het leuk om de bovengenoemde onderzoeken zelf uit te voeren. Echter, soms weet je niet hoe je moet beginnen, loop je vast of zijn er andere redenen om het onderzoek uit te besteden. In dat geval helpt Stichting Voorouder je graag.