Volgens de familieoverlevering heeft Suze Johanna de Jong haar ongeboren kind verloren als gevolg van één van de bombardementen op Rotterdam in de periode 12 tot en met 14 mei 1940. Zelf heeft zij de oorlog overleefd. 

Ook Hendrika Leijdens was volgens de familieoverlevering zwanger. Zowel zijzelf als haar ongeboren kind vonden de dood door een directe voltreffer op het pand aan de Commanderijstraat 34b. 

De mogelijkheid bestaat dat zich onder de slachtoffers van het bombardement van 14 mei 1940 en de daaraan voorafgaande oorlogshandelingen in de periode 10 tot en met 14 mei 1940 ook illegalen en niet-geregistreerden bevonden. Tot op heden zijn geen personen in deze categorie aangetroffen.